• cover

  Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στο τι είναι και γιατί χρειάζεται η εταιρική συμμόρφωση και περιγράφει τις φάσεις συμμόρφωσης πληροφορικής (Φάση Α: Ανάλυση και Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων Συμμόρφωσης; Φάση Β: Δράσεις Εφαρμογής Συμμόρφωσης; και Φάση Γ: Αξιολόγηση Συμμόρφωσης) και διάφορες οδηγίες και διατάξεις (Προσάρτημα 1: ΟΔΗΓΙΑ για την ασφαλή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων; Προσάρτημα 2: Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; και Προσάρτημα 3: Ορισμένες Διατάξεις του Ποινικού Κώδικα).

 • cover

  Η μεθοδολογία τεχνικής υποστήριξης για την επίλυση προβλημάτων περιλαμβάνει 5 φάσεις, 14 βήματα και ένα σύνολο προϊόντων, τεχνικών και εργαλείων, με σκοπό να μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που συνήθως υπάρχουν σε σύνθετα έργα εταιρειών και οργανισμών, όπως πληροφορικής, παραγωγής, κλπ. Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 2. Σύνοψη Φάσεων και Βημάτων 3. Φάση Α: Σχεδίαση του προβλήματος 4. Φάση Β: Ανάλυση (Do) 5. Φάση Γ: Εφαρμογή (Do) 6. Φάση Δ: Έλεγχος (check) 7. Φάση Ε: Εκμάθηση (Act)

 • cover

  Μια συλλογή ποιημάτων για να βελτιώσουμε την ψυχή μας και το πνεύμα μας. Περιεχόμενα 1. Οι μυστικό δρόμοι της καρδιάς 2. Οι αποκαλύψεις του σοφού γέροντα 3. Τα μυστικά ορόσημα της φιλίας (7 ποιήματα)

 • cover

  Αυτό το βιβλίο περιέχει τα αρχαία Ελληνικά Παραγγέλματα των Δελφών και των επτά σοφών της Ελληνικής αρχαιότητας, σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τα Παραγγέλματα μεταφρασμένα απο τα Αρχαία Ελληνικά στα Νέα Ελληνικά, και το δεύτερο μέρος απο τα Αρχαία Ελληνικά στα Αγγλικά. Την εργασία της μετάφρασης την έκανα με βάση την έρευνα, την βιβλιογραφία, και με προσωπικές δεξιότητες και γνώσεις. Το βιογραφικό μου και τα συγγραφικά μου έργα περιέχονται στο Παράρτημα. Είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε τυχόν παραλείψεις, λάθη και ανακρίβειες, ελπίζοντας, εάν είναι δυνατόν, στην προσφορά ενός μικρού οδηγού βελτίωσης των ανθρωπίνων και κοινωνικών σχέσεων μέσω της προσφοράς της φιλίας, της αγάπης και των άλλων πανανθρώπινων αξιών και αρετών, που αναφέρονται στα αρχαία Ελληνικά Παραγγέλματα.

 • cover

  "Βελτίωσε τον εαυτό σου και την ζωή σου με φιλία και αγάπη " είναι η προσπάθεια μου να βοηθήσω, κατά το δυνατόν, όλους τους ανθρώπους με έννοιες, αντιλήψεις, προσεγγίσεις και τεχνικές, στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις σχέσεις τους σε προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Επίσης είναι η λογοτεχνική οδύσσεια μου, και ενδεχομένως ο χρηστός μου λόγος για μία περιπέτεια αλληγορική, λυσιτελή και συμβολική, στον χώρο και το χρόνο των συναισθημάτων και των ψυχικών καταστάσεων του μοντέρνου ανθρώπου, και ίσως το αντίδοτο στον κατακλυσμικό ερχομό της νέας τάξης πραγμάτων. Του μεταμοντέρνου πολιτισμού του 21ου αιώνα, της σύγκρουσης των πολιτισμών και θρησκειών, της ηθικής της αντιμετώπισης των πάντων με βάση "το σύνδρομο και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς", και της ισοπέδωσης της ιδιωτικής προσωπικότητας του ατόμου.

 • cover

  Το δοκίμιο αυτό είναι η προσπάθειά μου να καταθέσω σε δημόσιο προβληματισμό τις σκέψεις μου για την παρούσα κοινωνική κατάσταση του ανθρώπου και πως αυτός μπορεί να αντιδράσει στον κατακλυσμικό ερχομό της νέας τάξης πραγμάτων. Του μεταμοντέρνου πολιτισμού του 21ου αιώνα, της σύγκρουσης των πολιτισμών και θρησκειών, της ηθικής της αντιμετώπισης των πάντων με βάση «το σύνδρομο και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς», και της ισοπέδωσης της ιδιωτικής προσωπικότητας του ατόμου.

 • cover

  62 Poems about Life, Friendliness, Love and Nature inspired by Ancient Greek Wisdom List of poems 1. Melina: The Rose in my Heart 2. Love with my soul. 3. A Spring Prayer 4. A prayer for a new soul.5. A tribute to an academic friend 6. Easter. 7. Change me. 8. Find your inner soul. 9. Time 10. Dreams. 11. The Value of a Poem 12. Drive me away from loneliness to love. 13. A Morning Kiss 14. Memories of Two Lands. 15. Simplicity. 16. Words 17. The Bright Side of Life. 18. Alone with my thoughts 19. Trilogy of Life. 20. Time-Space Continuum 21. Myths, Fables and Dreams. 22. True Love of God

 • cover

  Σκοπός αυτής της ανθολογίας είναι, πρωτίστως, να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη στα ευγενικά ιδεώδη της φιλίας και της αγάπης, με την φιλία και την αγάπη να παρουσιάζονται στην δυναμική τους διάσταση με την υποστήριξη που παρέχουν στην ψυχική ηρεμία και ισορροπία κάθε ανθρώπου, και ως μυθοπλαστικά ελιξίρια σε αλληγορικό και συμβολικό επίπεδο, για να συμπληρώσουν την ολοκλήρωση του, σε ένα υπερβατικό πλαίσιο ανθρώπινης συνύπαρξης και ειρηνικής συμβίωσης, σε ένα πιο φιλικά κοινωνικό περιβάλλον.