• cover

  “Τότε άγγελος εξ ουρανού καταβήσεται δια νεύσεως θεού, έχων εν τη χερί αυτού σκήπτρον και ξίφος του αγιωτάτου βασιλέως κωνσταντίνου, και τον ειρηνικόν στέψει βασιλέα.ος και αυτόν μέσον πάντων εστίν εν τω πολέμω, δώσει δεαυτώτο σκήπτρον και το ξίφος, και το όνομα αυτού ελεήμονα καλέσει

 • cover

  Hegumen Ignatius (Raksha† 1986), the elder Ignatius, who served in the Mamvrian oak in Hebron, is a Russian. Originally from the Crimea, he was captured during the war, ended up in Germany, then in the Holy Land. Hegumen Ignatius worked in the Trinity Cathedral together with the monk George, except for them in the church there were no ministers. The elders did not miss a single night without a prayer before the Lord - they had whole night liturgies, matins, Divine Liturgy, and worked during the day. The elder was the keeper of the holy oak, near which Patriarch Abraham provided hospitality to the three Angels. . As soon as bugs, worms started, he immediately called for special doctors. When Abbot Ignatius appeared before the Lord in the Hebron temple, one branch of an ancient oak tree was still green. Once at noon, when Ignatius stood on the balcony, the Most Holy Trinity appeared to him, like the Forefathers, in the form of three wanderers. Since then, at 13 o’clock in the afternoon strange flowers appear at this place every day, tender, blue - for a short time, for about ten minutes, then disappear, as if they were not there. No one is able to either pick a flower or dry it. Elder Ignatius had eyesight above natural. He was often beaten by demons. Abbess Theodora personally was a witness: they are sitting, talking in a calm atmosphere, the old man will leave for a moment, and he will return full of blood. “What's wrong with you, father ?!” “Nothing, nothing, thank God for everything,” the old man will meekly smile, and they continue the conversation. Once, an old man told mother Theodore: “In Holy Russia there will still be the Anointed of God,” and he burst into tears.Another time, he pointed with his hand from the balcony: "The earth is on fire, the earth is burning, can not you see?" “No,” mother admitted honestly.“And I see, and I'm scared.Read the Gospel, Psalter!The end of the world is approaching, and people are still unrighteous and cruel, and they don’t hear that death is coming to them. And now - the last time the Lord punished people with water, and this time he will punish them with fire.

 • cover

  Ivan Raksha – The Hegoumen who shuflled out of sight to converse with the Holy Trinity People who knew the old man from the Russian Diaspora tell that the Holy Light always descended and ignited his candles. "He didn't know Greek but shortly before the Greek pilgrimage groups departed from the Monastery, he gave each a piece of paper with the solution to the problem written on it. Sophia Kouna his spiritual daughter relates how gifted he was with the Grace of the Holy Spirit as he saw through people and understood the spiritual standing of each pilgrim.

 • cover

  Note from the author The reasons why anyone visiting the Holy Land would be driven to an authoring path are many and various but there seems to be a commonal- ity in that they all have something to share and an inner voice that demands to be heard. The book you are holding is inspired by my pilgrim- age to Jerusalem and Sinai. It contains incredible testimonies based on interviews I have conducted to corroborate the arguments made in the book. Fortunately, the findings far exceeded my expec- tations, revealing the divine hand of our Lord leading me to my sources of information. There is no shortage of pilgrims from across the globe who testify to the miraculous happenings in the Holy Land. The personal life-transforming ex- periences of my interviewees are a revelation but they will surely raise the eyebrows of some more rationalist minds but I am in there for the long haul as the truth must not be concealed. The truth opens doors to cross so many barriers and lead to the one and only true faith: Eastern Orthodoxy. I sincerely hope that my writings will speak to your heart and this edition will be the jumping-off point for a better acquaintance with the Holy Pilgrimage places of Sinai and The Holy Land. May the Grace of The Holy Spirit visit upon you and kindle your inter- est to walk where our Lord Jesus Christ walked, worked miracles, was crucified, resurrected and ascended. For those who crave to take a journey to the Holy Land For those who believe in Jesus Christ For those who believe in miracles For those who cherish the memories of their journey to the Holy Land For those who want to share their stories For those who struggle everyday For those who seek hope

 • cover

  NO GOING OFF AT HALF COCK AND NOT TAKING SHORTCUTS. PASSING THE CAMBRIFGE EXAMS IS EASIER THAN EVER BEFORE WITH THIS INSIDE TRACK.

 • cover

  EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING. EVERY HARDSHIP LEADS TO A NEW BEGINNING. THIS BOOK GIVES HOPE TO THOSE WHO HAVE LOST IT.

 • cover

  ΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 9/11

 • cover

  Ένα βιβλίο που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους. Ένα βιβλίο αποκάλυψη, συνέχεια του του πρώτου τόμου. Ένα ταξίδι στην Ιερουσαλήμ και το Σινά, μέσα από τα μάτια των προσκυνητών. Ένα βιβλίο που καταγράφει αγαθές μνήμες και αποτελεί παρακαταθήκη.

 • cover

  Διηγήσεις και εμπειρίες Προσκυνητών. Μια καταγραφή θαυμαστών εμπειριών που συνέβησαν στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων και του Σινά σε πρόσωπα της διπλανής πόρτας. Η έντυπη μορφή του βιβλίου έχει εξαντληθεί και γι' αυτό αποφασίσαμε να το διαθέσουμε δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή προς ωφέλεια ψυχών.