Εγχειρίδιο Supernova και Jaws: Θεωρητική και διδακτική προσέγγιση

Ελένη Καραμπατζάκη

Λίγα λόγια για τον/την συγγραφέα

Δωρεάν

Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί έναν συνοπτικό οδηγό θεωρητικής και διδακτικής προσέγγισης συγκεκριμένων λογισμικών ανάγνωσης και μεγέθυνσης οθόνης. Απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, με βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και με σκοπό τη διδασκαλία του Supernova (έκδοση 7 και άνω) και Jaws (έκδοση 11 και άνω) σε άτομα με προβλήματα όρασης. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, των υποστηρικτικών τεχνολογιών και της προσβασιμότητας. Έπεται το δεύτερο κεφάλαιο στο οποίο δίνονται πληροφορίες για τα δύο λογισμικά και τη διαδικασία εγκατάστασής τους. Ο τρόπος πλοήγησης και χρήσης του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση των λογισμικών αναλύεται στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, ενώ στο πέμπτο παρουσιάζεται προτεινόμενος τρόπος διδασκαλίας, με ενδεικτικές διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες. Τέλος, ακολουθεί το Παράρτημα.

Πληροφορίες
  • Σελίδες
    48
  • Μορφή ebook
    .pdf
Φράση κλειδί:ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Κριτικές Χρηστών
comments powered by Disqus
Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα: