Προσδιορισμός ριζικών σε εκτοβάθμιες πολυωνυμικές εξισώσεις υπό προϋποθέσεις

Γιώργος Κουρόπουλος

Λίγα λόγια για τον/την συγγραφέα

5,50€

Στο συγκεκριμένο βιβλίο γίνεται η παράθεση ορισμένων αριθμητικών μεθόδων και σχέσεων για τον προσδιορισμό ριζικών εκφρασμένων ως προς τους αρχικούς συντελεστές διαφόρων πολυωνυμικών εξισώσεων έκτου βαθμού, πάντα υπό προϋποθέσεις και τους αντίστοιχους περιορισμούς.

Πληροφορίες
  • Σελίδες
    85
  • Μορφή ebook
    .pdf
Φράση κλειδί:εκτοβάθμιες εξισώσεις
Κριτικές Χρηστών
comments powered by Disqus
Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα: