Στοιχεία Aγγλικής γραμματικής - μορφολογίας: Eπίθημα -less

Γιάννης Χατζόπουλος

Λίγα λόγια για τον/την συγγραφέα

2,00€

Η αγγλική γλώσσα διαθέτει μηχανισμό απόδοσης αντιθετικού νοήματος με τη χρήση του επιθήματος -less, π.χ. η λέξη ''job" σημαίνει "εργασία, δουλειά", με την προσθήκη στο τέλος της λέξης του επιθήματος -less σχηματίζεται η λέξη ''jobless'', η οποία σημαίνει ''άνεργος". Το βιβλίο περιλαμβάνει συγκεντρωτικό πίνακα των λέξεων της αγγλικής γλώσσας με παραγωγική ενσωμάτωση του επιθήματος -less (158 στο σύνολο), με παραδείγματα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και συνώνυμα. Στην ουσία, πρόκειται για ένα είδος "αντίστροφου" λεξικού με βάση τη μορφολογική παραγωγικότητα του επιθήματος -less.

Πληροφορίες
  • Σελίδες
    12
  • Μορφή ebook
    .pdf
Φράση κλειδί:αγγλική γραμματική-μορφολογία-επίθημα -less
Κριτικές Χρηστών
comments powered by Disqus
Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα: