Σκαλωσιές και Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ. Δικαιολογητικά - πρότυπα (2η Έκδοση)

Παντελής Θ.Παπακωνσταντίνου

Λίγα λόγια για τον/την συγγραφέα

10,00€

To παρόν πόνημα είναι μια προσφορά προς αυτούς που ασχολούνται με την εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας. Σε αυτό πραγματεύομαι θέματα σχετικά με την Τοποθέτηση ικριωμάτων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (Υ.Α. αριθμός οικ. 55174 (Φ.Ε.Κ. 2605/15-10-2013) , όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του Ν. 4178/13) . 1. Αρχικά δίνεται η ερμηνεία του όρου " Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας " 2. Αναγράφονται Οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται έκδοση Άδειας Μικρής Κλίμακας 3. Αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση μια τέτοιας άδειας. 4. Δίνονται πρότυπα για την Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α,Υ) 5. Δίνονται πρότυπα για την Σύνταξη Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α,Υ) 6. Δίνεται πρότυπο Δήλωσης Αναθέσεων Μελέτης - Επίβλεψης για Εργασίες Μικρής Κλίμακας . 7. Δίνεται πρότυπο Δήλωσης ανάληψης μελέτης – επίβλεψης για Εργασίες Μικρής Κλίμακας 8. Παρατίθεται το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α): ( Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ )

Δωρεάν Δείγμα: http://www.mediafire.com/file/ht9nodnc8794cf0/%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%9D_%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91_%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82_-_%CE%A3.A.Y_-_%CE%A6.A.Y.pdf

Πληροφορίες
  • Σελίδες
    70
  • Μορφή ebook
    .pdf, .pdf, .pdf
Φράση κλειδί:Σκαλωσιες - Σ.A.Y - Φ.A.Y
Κριτικές Χρηστών
comments powered by Disqus
Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα: