Αντιπαραδείγματα στα Μαθηματικά

Ηλίας Παππάς

Λίγα λόγια για τον/την συγγραφέα

Δωρεάν

Ο αναγνώστης εισάγεται στην έννοια της άρνησης και αντιστροφής λογικών προτάσεων, και κυρίως δίνει αντιπαραδείγματα σε διάφορα πεδία, όπως των μιγαδικών, των πινάκων, των διανυσμάτων, των συναρτήσεων, του ολοκληρωτικού και διαφορικού λογισμού. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και σε καθηγητές μαθηματικών. Παρέχει μαθηματικά προβλήματα - αντιπαραδείγματα ενάντια σε λαθεμένες αρχικές έννοιες και συμπεράσματα, που οδηγούν σε αντιφάσεις, και νέες γνωστικές συγκρούσεις. Πρόκειται για ανανεωμένη και συμπληρωμένη 2η έκδοση με τις απαραίτητες διορθώσεις, σε μορφή e-book, που ακολούθησε μια 3-ετία μετά την 1η έντυπη έκδοση. Το έργο αυτό διατίθεται µε άδεια Creative Commons Αναφορά ∆ηµιουργού - Μη Εµπορική Χρήση - Παρόµοια ∆ιανοµή 4.0 ∆ιεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)

Πληροφορίες
  • Σελίδες
    250
  • Μορφή ebook
    .pdf
Φράση κλειδί:Αντιπαραδείγματα στα Μαθηματικά
Κριτικές Χρηστών
comments powered by Disqus
Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα: