Οι οικονομικές κυρώσεις: Η περίπτωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ρωσίας υπό το πρίσμα της Ουκρανικής κρίσης

Αθανάσιος Κάιας

Λίγα λόγια για τον/την συγγραφέα

Δωρεάν

Κύρια ενασχόληση της παρούσας μελέτης είναι οι οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω της Ουκρανικής κρίσης. Η εργασία, εξετάζοντας και αναλύοντας το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από το «εργαλείο» των οικονομικών κυρώσεων που εφαρμόστηκε από την ΕΕ εις βάρος της Ρωσίας, παρουσιάζει τον τρόπο χρήσης του και την εφαρμογή του από το κράτος δρων (ΕΕ) αλλά και τις ενέργειες που έχει προβεί το κράτος- στόχος (Ρωσία). Η μελέτη των σχέσεων ΕΕ- Ουκρανίας αλλά και Ρωσίας- Ουκρανίας αναδεικνύει τα αίτια των πολιτικών που ακολουθούνται μέχρι και σήμερα. Επίσης διερευνάται γιατί οι οικονομικές κυρώσεις προτιμώνται ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με τη στρατιωτική παρέμβαση και τέλος γίνεται μία προσπάθεια για παρουσίαση των μελλοντικών εκτιμήσεων για την εφαρμογή των κυρώσεων, αλλά και των σχέσεων ΕΕ- Ρωσίας.

Πληροφορίες
  • Σελίδες
    119
  • Μορφή ebook
    .pdf
Φράση κλειδί:Οικονομικές κυρώσεις
Κριτικές Χρηστών
comments powered by Disqus
Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα: