Πως γίνεται ο υπολογισμός των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης, σε ένα διάγραμμα δόμησης και άλλα σχετικά (8η Έκδοση)

Παντελής Παπακωνσταντίνου

Λίγα λόγια για τον/την συγγραφέα

35,00€

. Για να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια για οποιοδήποτε κτίριο σε όλη τη χώρα , απαιτείται η κατασκευή ή η δέσμευση ( και επομένως η εξασφάλιση ) θέσεων στάθμευσης αυτοκίνητου για την εξυπηρέτηση του ανάλογα με τη χρήση του , θέσεων που προκύπτουν από το αντίστοιχο διάταγμα . Από τις παραπάνω υποχρεώσεις απαλλάσσονται: α) Νέα κτίρια ή προσθήκες σε υπάρχοντα κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί μέχρι την 25-8-79 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου 960/79) νόμιμα οικοδομική άδεια χωρίς την επιβολή των υποχρεώσεων του κεφαλαίου αυτού. β) Τα παραδοσιακά κτίρια που αναστηλώνονται, εφόσον με την αναστήλωση το κτίριο επαναφέρεται στην αρχική του μορφή. γ) Τα κτίρια που ανεγείρονται σε οικισμούς ή τμήματά τους που χαρακτηρίζονται παραδοσιακοί και για τα οποία έχουν θεσπιστεί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης και προστασίας. δ) Κτίρια που κρίθηκαν κατεδαφιστέα εν άλω ή εν μέρει λόγω σεισμών, εφόσον ανακατασκευάζονται με την ίδια επιφάνεια και για την ίδια χρήση. 2. Οι υποχρεώσεις του κυρίου ή των συγκυριών του ακινήτου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είναι δυνατόν να εκπληρώνονται με τους παρακάτω τρόπους ή με συνδυασμό αυτών : α. Με την δημιουργίας των θέσεων αυτών σε στεγασμένους ή μη χώρους , στο ίδιο οικόπεδο που βρίσκεται το κτίριο . β . Με την κτήση κατά πλήρη κυριότητα των απαιτουμένων θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων σε άλλο ακίνητο ή υπαίθριο χώρο που δεν απέχει από το εξυπηρετούμενο κτίριο πλέον των οκτακοσίων (800) μέτρων, σε νοητή ευθεία γραμμή μετρούμενη μεταξύ των δύο πλησιέστερων σημείων των ακινήτων. γ. Με την καταβολή χρηματικής εισφοράς αναλόγως των απαιτουμένων θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων ,που υπολογίζεται κατά το άρθρο 5 του Νόμου 1221/1981 και καταβάλλεται ως συμμετοχή για την κατασκευή δημοσίας χρήσεως χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων . Στις παραπάνω περιπτώσεις ο κύριος των χώρων στάθμευσης συντάσσει ενώπιον συμβολαιογράφου δήλωση που μεταγράφεται στα βιβλία μεταγραφών ότι οι θέσεις αυτές τίθενται στην εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου κτιρίου ή διαιρεμένων ιδιοκτησιών αυτού. Επιτρέπεται η χρήση υπαίθριων χώρων, καθώς και η αυτοτελής μεταβίβαση στεγασμένων χώρων. 3. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παραπάνω παρ.2 αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Χώροι στάθμευσης που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για έκδοση οικοδομικής άδειας και για άλλο εκτός από το εξυπηρετούμενο κτίριο, εκτός αν: α) προκειμένου για υπαίθριους χώρους εξασφαλιστεί η αντικατάσταση των χώρων αυτών , ή καταβληθεί εισφορά . Για την ευρύτερη περιοχή της Αθηνάς ισχύει το : Π.Δ. 111/2004 - Καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής , ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα ισχύει το : Π .Δ. 350/1996, 18/31.12.1997 – καθορισμός υποχρεώσεων ΧΣΑ σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο παρόν ασχολούμαι με τις προδιαγραφές για την κατασκευή των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια, τον καθορισμό των ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, και τον καθορισμό υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους κοινής ωφέλειας. Επίσης αφιερώνω ένα κομμάτι στους χώρους στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία και δίνω ένα σχέδιο γράφοντας το «Σχεδιάζοντας ένα κλειστό γκαράζ μονοκατοικίας ή πολυκατοικίας»

Δωρεάν Δείγμα: http://www.mediafire.com/file/l4wjgd4l4wdlbkg/%CE%94%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1_-_%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82__-_8%CE%B7_%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7.pdf

Πληροφορίες
  • Σελίδες
    157
  • Μορφή ebook
    .pdf, .pdf, .pdf
Φράση κλειδί:ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ , ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Κριτικές Χρηστών
comments powered by Disqus
Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα: